Partnerdata Konsultia och Partnerdata Dokumentmakarna är försatta i konkurs
och konkursboet är sålt.
   
Vill ni ha hjälp med IT-tjänster
hänvisar vi till
Vill ni ha hjälp med Skrivare eller Dokumenthantering
hänvisar vi till
 
 
   
www.aktivit.se www.docero.se
054-12 02 00 054-54 50 50
   
För frågor kring konkursen, vänligen kontakta:
Avokat Anders Olsson, tel 054-14 40 52 eller Mats Levander, tel 0708-884411